Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den 12. nasjonale fagkonferanse i statsvitenskap, Tromsø 7. - 9. januar 2004

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektet omfatter planlegging og gjennomføring av den 12. nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap i Tromsø 7.-9. januar 2004. Konferansen finner sted i Tromsø sentrum, og ansvarlig arrangør er Institutt for statsvitenskap, Uiversitetet i Tromsø. Målgr uppen er både forskerrekrutter (dr.polit./PhD-studenter) og etablerte forskere. Fagkonferansen skal være et faglig forum for presentasjon og diskusjon av prosjekter. Forskerrekruttene oppfordres i særlig grad til å delta, fordi konferansen gir mulighet ti l å få diskutert prosjektopplegg i tillegg til at det kan gi vekttall i samsvar med de lokale dr.polit/PhD-reglementene. Fagkonferansen er et viktig møtepunkt for statsvitere fra universitets- og høgskolesektoren samt andre forskningsinstitutter, og mello m forskerrekrutter og fagets seniorer, og det er et mål å få til bred nasjonal deltakelse.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet