Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

VET & Culture Workshop: "Working Knowledge, Learning at School - Learning at Work, New Challanges in the Social Organization of Knowledge

Tildelt: kr 29 999

Gjennomføring av årlig konferanse for internasjonalt forskernettverk (primært repr fra Finland, Sverige, Tyskland, England og Norge), "Vocational Education and Culture - European Perspectives", med utvidet deltakelse fra norske forskningsmiljøer og et økt antall internasjonale deltakere. Konferansen i Oslo 2004 vil konsentrere seg om problemstillinger knyttet til spenningen mellom yrkesutdanningssystemets skoleside og (fag)opplæring i bedrift. Spørsmålene vil variere fra innholdsmessige og læringsteoretis ke forhold til institusjonelle endringsprosesser og organisatorisk regulering av opplæringen knyttet til de to sidene utdanningssystemet.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet