Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies

Tildelt: kr 0,75 mill.

Siden Oslo Summer School ble avholdt første gang i 1992 har skolen etablert seg som en fast institusjon i norsk forskerutdanning innenfor samfunnsforskningen, samtidig som tilbudet i økende grad benyttes av doktorgradsstuderende fra hele Europa. Det vikti gste siktemål er styrket forskerutdanning nasjonalt, samtidig som Sommerskolen innebærer en betydelig internasjonal satsing. Sommerskolen bidrar til internasjonal nettverksbygging innenfor temaet komparativ forskning, og bidrar således til at utenlandske samfunnsforskere blir ytterligere interessert i å besøke og opprettholde kontakt med det norske akademiske miljøet innen samfunnsfagene. Sommerskolens hovedmålgruppe er forskerrekrutter tilknyttet et organisert doktorgradsprogram, og de siste årene har an slagsvis deltakerantall variert mellom 160 og 200 doktorgradskandidater og andre unge. Videre legger Sommerskolen opp til å kunne tilby doktorgradskurs på høyeste internasjonalt nivå ved å invitere forelesere som anses som eksperter in

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet