Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Konferanse 23.-25.06.2004: Assessment 2004 Beyond Intuition.

Tildelt: kr 99 999

Seksjon for utdanningsvitenskap ved Universitetet i Bergen skal arrangere konferansen ASSESMENT 2004 beyond Intuition 23-25. juni 2004. Hovedtemaet for konferansen er: Raising standards in formative and summative assessment. Bak konferansen står EARLI special interest group for Assessment and Evaluation og Northumbria Assessment Group, UK. Dette er en internasjonal vitenskapelig konferanse som retter seg primært mot Europas forskere på feltet vurdering. Dette har ikke vært et stort forskningsfelt i Norge, samtidig som Norge har et stort behov for forskningsbasert kunnskap, ikke minst etter utdanningsreformene. Kvalitetsreformen, for eksempel, anbefaler å ta i bruk alternative vurderingsformer, og konferansens temaer er uhyre relevante både for norsk pedagogisk og Utdanningsvirksomhet. Keynotes speakers er meget anerkjente forskere innen feltet: Professor Filip Dochy, Universitetet i Leiden, Netherland, professor Patricia Broadhurst, Bristol University, UK og professor Per Lauvås, Høgskolen i Østfold, Norge. Konferansen vil bli arrangert på Solstrand 23.-25.juni 2004 for ca. 120 personer. Det er etablert både en internasjonal og en lokal konferansekomite, som har vært i arbeid siden våren 2003. En brosjyre er distribuert i 1700 eksemplarer og 1. call for papers blir annonsert innen 20. september, med deadline 16. januar.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet