Tilbake til søkeresultatene

SKATT-Skatteøkonomi

Political economy of local taxation: Norway and Sweden

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektnummer:

162026

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2004 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Fagområder:

Primary objective is to understand the local decision to tax and in particular how it enters local politics and is influenced by the local income distribution. Secondary objective is to test hypotheses from political economy using Norwegian and Swedish lo cal government data.

Budsjettformål:

SKATT-Skatteøkonomi

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet