Tilbake til søkeresultatene

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Suspitsin, E RUS03-04

Tildelt: kr 40 000

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

162060

Prosjektperiode:

2004 - 2004

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Samarbeidsland:

Budsjettformål:

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet