Tilbake til søkeresultatene

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Den papirløse plattform. Organisatoriske utfordringer ved digitalisering/standardisering av informasjonen i olje- og gassbransjen

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektet studerer verdikjeder i den norske olje- og gassbransjen, med særlig vekt på reduksjon av papirbruk og følgelig kostnader i forbindelse med utbygging og vedlikehold av plattformer. Målet er å identifisere organisatoriske hindringer for effektiv standardisering og digitalisering, og foreslå løsninger på disse. Prosjektet skal studere inter- og intraorganisatoriske utfordringer i forbindelse med Statoils Kristin-plattform og Norsk Hydros Ormen Lange utbygging. I tillegg deltar en rekke andre be drifter fra bransjen. Prosjektet benytter seg av aksjonsforskning for at organisasjonene underveis skal kunne benytte seg av resultatene. En digitaliseringsprosess vil medføre endrede økonomiske relasjoner mellom aktørene i verdikjedene. Prosessen er de rmed ikke alltid en fordel for alle involverte aktører, noe som er en hindring for gjennomføring. Prosjektet vil bidra til å skape løsninger på disse problemene. Prosjektet vil også søke å lage en detaljert beskrivelse av informasjons- og dokumentasjons praksis i organisasjonene i verdikjeden for å identifisere hindringer for digitalisering, og praksis- eller organisasjonsendringer som kunne hjelpe til å overkomme disse.

Budsjettformål:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk