Tilbake til søkeresultatene

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Verdiskapning, logistikk og miljø i dagligvarehandelen

Tildelt: kr 0,75 mill.

Formålet med prosjektet er å bestemme hva som er det mest kostnadseffektive og miljøvennlige logistikksystemet for distribusjon av drikkevarer fra produsent til butikker inklusiv returlogistikk av flasker. En sentral FOU-utfordring er å få økt kunnskap o m og innsikt i hva forskjellige logistikkløsninger betyr for effektiviteten, kostnadsnivå og verdiskapning ved distribusjon av drikkevarer. Det er i tillegg en utfordring å få fram erfaringstall for viktige logistikkparametere som senere kan brukes til å få frem effektivitetspotensialer ved en samordning av returlogistikken for alle typer emballasje. En annen viktig FOU-utfordring er å sammenligne logistikk- og miljøkostnadene i et retursystem for engangsflasker med et logistikksystem basert på gjenbruks flasker og gjenvinning. Fordeler og ulemper ved de forskjellige logistikksystemene skal bestemmes. Prosjektet gjennomføres i to deler. En del av mer konseptuel karakter hvor en analyserer forskjellige logistikkløsninger og en komparativ analyse hvor en sa mmenligner logistikkløsninger, kostnader, valg av teknologi og miljøutslipp ved returtransport av henholdsvis engangs- versus gjenbruksflasker.

Budsjettformål:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet