Tilbake til søkeresultatene

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Myk strekkodeleser for logistikkformål

Tildelt: kr 1,00 mill.

Mange logistikksystemer er i dag basert på strekkoder som bærer informasjon om produkter, lokasjoner, identifikasjon av kolli, o.l. Slike systemer baserer seg på at strekkoder leses lokalt og at informasjon de bærer registreres sentralt. Dette gjøres ofte st med dedikerte strekkodeleserterminaler, som sender informasjonen trådløst eller tappes ved hjemkomst. Systemer basert på slike terminaler bindes ofte opp til proprietære standarder og blir unødig upraktiske og kostbare i bruk. Moderne mobiltelefoner med kamera (fotofoner) har den funksjonalitet terminaler har behov for vedrørende kommunikasjon og prosesseringskraft, og ved å bruke kameraet til strekkodeavlesing er det ingen grunn til at ikke slike standard telefoner kan erstatt e terminaler fullstendig i logistikksystemer. En slik løsning er rimeligere og mer praktisk for brukerne, og systemene kan også lages enklere. Linjegods og Pelias ønsker å ta i bruk fotofoner til strekkodeavlesing. Dette prosjektet skal realisere en slik løsning, og inkluderer kravspesifikasjon, utvikling, implementering, uttesting, forbedring og optimalisering, samt sluttevaluering. Timpex ønsker bl.a. å integrere løsningen i sine systemer.

Budsjettformål:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet