Tilbake til søkeresultatene

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Ny teknologi for ferskere og sikrere ferdigmat

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektnummer:

162241

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2004 - 2007

Geografi:

Målet med prosjektet er å utvikle nye, trygge og ferske ferdigretter for industriell fremstilling. Produksjonen skal foregå ved hjelp av ny varmebehandlingsteknologi for å ivareta kundenes krav om ferskhet, næringsinnhold og helsemessig sikkerhet. Varmebe handlingen skal gjennomføres med mikrobølgeteknologi som er tilpasset industriens behov. I forsøksperioden skal det produseres ferdigmat fra ferske og sensitive råvarer som bl.a. grønne grønnsaker, og det skal benyttes ikke-bestrålt krydder. Effekten av v armebehandlingen og ingrediensene skal undersøkes med sensoriske og mikrobiologiske metoder. Det skal tas i bruk nye DNA-baserte teknikker for å identifisere sporedannende bakterier som overlever varmebehandlingen, og som kan gi en helsemessig risiko for forbrukerne. Informasjon om bakteriene skal lagres i en database og danne grunnlag for anbefalinger og retningsliner for ferdigmatproduksjon med mikrobølgeteknikk og ikke-bestrålt krydder.

Budsjettformål:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet