Tilbake til søkeresultatene

IRC-N-IRC Norge (EU Innov.Relay Cen)

IRC Norge (IRC Norway - The Innovation Relay Centre of Norway)

Tildelt: kr 8,0 mill.

SØknaden gjelder støtte til IRC Norway for Fase V (perioden 2004-04-01 til 2008-03-31). IRC Norway er det norske senteret i EU's nettverk av Innovation Relay Ventres i Europa. SINTEF, som har prosjektledelsen i Norge, samarbeider med NORUT, CMR, RF og MAT FORSK om prosjektet. Hovedmål for prosjektet er å igangsette innovasjoner mellom europeiske og norske industribedrifter/partnere ved å stimulere til teknologioverføringer, formidling og utnyttelse av FoU-resultater fra norsk og europeisk forskning, stimul ere suropeiske og norske SMB til å adoptere nye teknologier, informere om EU's rammeprogram, samt å bistå norske SMB som ønsker å delta i EU's 6. rammeprogram.

Budsjettformål:

IRC-N-IRC Norge (EU Innov.Relay Cen)

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet