Tilbake til søkeresultatene

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Kjøling ved bruk av spillvarme i nytt fiskefartøy

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

162408

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2004 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Prosjektet vil analysere mulighetene for å anvende spillvarme fra maskineriet i en påtenkt ny fiskebåt til hel eller delvis dekning av kjølebehovet (RSW). Prosjektet vil arbeide med tre scenarier: -Absorpsjonsanlegg for kjøling alene -System for elektrisi tetsproduksjon og kjøling med konvensjonell teknologi eller CO2 kjøleanlegg -Kombinasjon av disse to Prosjektet vil gjennomgå bruken av fartøyet slik at det kan settes opp en driftsprofil for fartøyet. Det skal også settes opp en energibalanse for hovedmo tor og hjelpemotor. Med utgangspunkt i driftsprofilen og energibalansen vil SINTEF Gruppen beregne hvor mye varme som er tilgjengelig og ved hvilke temperaturer som funksjon av driftsfase. Prosjektet vil sette opp en sammenligning av alternative tekniske løsninger for kjøleanlegget og sammenligne investeringer, driftskostnader og vedlikeholddskostnader. Konvensjonelt kompressoranlegg -Absorbsjonsanlegg -ORC i kombinasjon med CO2 kompressoranlegg -Kombinasjonsanlegg Det vil bli utarbeidet et generalarrange ment med konvensjonell kjøling og et alternativt generalarrangement med kjøling ved hjelp av spillvarme.

Budsjettformål:

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet