Tilbake til søkeresultatene

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Nye metoder for påvisning og bekjempelse av klumprot i korsblomstrede kulturplanter

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

162409

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2004 - 2006

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Prosjektet retter seg mot bekjempelse av klumprot på korsblomstrede kulturplanter som utgjør en viktig del av norsk frilandsproduksjon av grønsaker. Ulike kålarter legger beslag på ca 40% av norsk grønnsaksareal, og har en førstehåndsverdi på 218 mill kro ner. I tillegg kommer produksjonen av oljefrø med førstehåndsverdi på 77 mill kroner. Klumprot er den mest skadelige sykdommen i disse kulturene både her i landet og ellers i verden. Sykdommen forårsakes av soppen Plasmodiophora brassica som gir unormal cellevekst og svulstdannelse på røttene. Dette fører til redusert vann- og næringsopptak, som igjen medfører sterk avlingsreduksjon og dårlig kvalitet. Avlingstapet kan i enkelte tilfelle være opp til 100% og dette medfører store økonomiske tap. Påvisn ing av klumprotsmitte er per i dag vanskelig fordi P. brassica er en obligat parasitt som vi ikke kan dyrke på kunstig medium. Slik situasjonen er i dag krever diagnosen omfattende planteforsøk (bioassay) som det tar minimum 6-8 uker før en ser resultaten e av. Målet med prosjektet er å utvikle og etablere en hurtigtest for påvisning av klumprotsmitte i småplanteproduksjon av korsblomstrede kulturplanter.

Budsjettformål:

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet