Tilbake til søkeresultatene

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

IT-baserte tjenester for handel- og logistikkrelaterte forretningsprosesser

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektet skal utvikle ny programvare og tjenester for handel- og logistikkrelaterte forretningsprosesser. Med utgangspunkt i et suksessfullt samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, Compello Software AS, Visma Services ASA og Handelshøyskolen i København h ar det vært utviklet markedsledende programvare og tjenester for en rekke enklere prosesser. Teknologien for prosess-støtte er i ferd mer å endre både bransjen for ERP-system og ikke minst tjenesteyting innen regnskapstjenester. Ikke minst er kundenes organisasjoner i ferd med å endres. Et eksempel på slik effektivisering er automatiseringen av h ånderingen av inngående fakturaer og fremveksten av selskaper som Visma Services ASA, som baserer sine nye tjenester på denne teknologien. Dette prosjektet vil ta programvaren og tjenestene for outsourcing av forretningsprosesser til et nytt nivå. Sammen med forskere fra Handelshøyskolen BI og Handelshøyskolen i København samt en rekke betydelige pilot-kunder skal prosjektet utvikle en teori for modellering og elektroniskhåndtering av forretningsprosesser. På grunnlag av denne forskningen skal det utvikles programvare og nye tjenester for outsourcing av forretningsprosesser.

Budsjettformål:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk