Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Nasjonale eliter under press: Stabilitet og endring i elitestruktur og eliteatferd i en globalisert verden.

Tildelt: kr 0,13 mill.

Det søkes om økonomisk støtte til å organisere en internasjonal konferanse med begrenset deltakelse om eliteforskning i Norge mai-juni 2005. Formålet med konferansen er å sammenligne resultatene av studier fra ulike områder av verden og diskutere implikas jonene av resultatene for generell teori om eliter og for videre forskning på området.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet