Tilbake til søkeresultatene

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Rettsstillinga for private rettar i kyst og sjøområde i møte med offentleg regulering.

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

162514

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2004 - 2009

Geografi:

Prosjektet skal bidra til å utvikle kompetanse om rettslege problemstillingar innafor kystsoneforvaltning knytta til rettsstillinga for private rettar i kyst og sjøområde i møte med offentleg regulering.

Budsjettformål:

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet