Tilbake til søkeresultatene

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Tilpasning av sanntids informasjonssystem for kollektivtrafikken til blinde og svaksynte

Tildelt: kr 0,20 mill.

Synshemmedes informasjonsbehov i en turkjede av A til B hvor den synshemmede benytter kollektivtrafikk skal kartlegges. På grunnlag av dette skalvi gjøre en kartlegging av aktuell design av informasjonssystemer for synshemmede i kollektivtrafikken. Aktuel l design kan evalueres i et hovedprosjekt, og det skal komme frem hvordan synshemmedes behov best kan ivaretas i informasjonssystemene som ligger i IBIS, et prosjekt pågående i Trondheim.

Budsjettformål:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet