Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

EUI- The Human Right to Food and Nutrition, and the Story of 840 Million Court Cases

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

163222

Prosjektperiode:

2004 - 2007

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet