Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Pilotprosjekt - markører av sjeldne jordmetaller

Tildelt: kr 0,10 mill.

I et begrenset pilotprosjekt ønsker vi å teste ut grad av absorpsjon og innleiring i bein og skjell hos smolt av to av de mest aktuelle jordmetallene (dysprosioum og yttrium) tilsatt fôr i to nivåer. Forsøket er tenkt gjennomført i kar på land i Ewos' anl egg i Dirdal, fôringstid 4 uker. Etter 2 og 4 uker tas det ut 10 fisk fra hver gruppe, fisken fryses hel og transporteres frossen til Norges landbrukshøgskole på Ås. Her blir skjell, ryggvirvler og lever tatt ut for analyse, prøvene blir dekomponert i ste rke syrer før analyse på ICP ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Aktivitet:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst