Tilbake til søkeresultatene

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

DIGITAL EYE - Documentary and Realism in the Age of Audiovisual Convergence. New Modes of Articulation and Social Participation.

Tildelt: kr 4,0 mill.

I og med skiftet fra analog til digital informasjon innenfor audiovisuelle medier er filmens og videoens tradisjonelle “sannhetspåberopelse” (“truth claim” – se Nichols 1991,Renov 1993,Winston 1995 og 2001) blitt problematisk. Der tilliten til det analoge bilde/lyd-uttrykket gjennom det 20.århundre hentet sin styrke gjennom å bli betraktet som et indeksikalt tegn med en fysisk forbindelse med referenten, forsvinner denne i møtet med en teknologi som er basert på enkeltelementenes (pikslenes) manipulerbarh et. Parallelt med denne svekkelsen av bildets status som sannhetsvitne kan vi iaktta en utvikling der antall medieprodusenter har økt dramatisk som et resultat av lavere “inngangsavgift” til produksjonsmidlene og en derav følgende utvisking av grensene me llom profesjonelle og ikke-profesjonelle medieleverandører, samt utviklingen innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (Internet og WorldWideWeb) – oppsummert gjennom begrepet “digital konvergens”. Forskningsprosjektet THE DIGITAL EYE tar gjennom sine delprosjekter for seg tre sentrale problemstillinger i forbindelse med konvergensen mellom det 20.århundres analoge lyd/bilde med de digitale kommunikasjonsuniverset ved inngangen til det 21.århundre: 1. Status for den audiovisuelle dokumentaren so m “sannhetsformidler” i forhold til digital video- og lydproduksjon, eksemplifisert gjennom det tilsynelatende paradokset “digital dokumentarfilm” (Christin Dammen:Representations of Virtual Reality) 2. Konsekvensene av “medialiseringen” av dagliglivet g jennom en økende tilstedeværelse av video i offentlig og privat sammenheng, gjennom overvåking og udnerholdning. (Bjørn Sørenssen: The Panoptic Eye – Digital Camera Omnipresence) 3. Det demokratiske potensiale forbundet med utviklingen av digitalt videout styr kombinert med utviklingen innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. (Marit Kathryn Corneil: Bridging the Digital Divide)

Aktivitet:

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier