Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Sjøtransportens informasjonsmodul for dynamisk beredskap

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

163325

Prosjektperiode:

2004 - 2006

Organisasjon:

Geografi:

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet