Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Propulsjon og styring. (Utvikling av design- og analyseverktøy for fremdrifts- og manøvreringspropeller.)

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

163326

Prosjektperiode:

2004 - 2007

Geografi:

Bransjen møter stadig strengere krav fra markedet mht dokumentasjon av systemenes egenskaper, effektivitet og pålitelighet. Samtidig etterspørres nye typer propulsjons- og styre-systemer fra azimuth-thrustere med og uten dyse, kontraroterende propeller o g integretrte propell/ror-systemer. Det er derfor et stort behov for å utvikle kunnskaper og metoder for å kunne designe og analysere ukonvensjonelle propulsjonssystemer, thrustere og ror. Videre mangler det mer fundamentale kunnskaper og innsikt knytte t til design og operasjon av slike anlegg ved varierende pådrag, eksterne belastninger og ved feilhendelser i systemene. Kompetanse innenfor dette området er svært viktig for sikkerhet til sjøs. Feil på slike anlegg i kystnære farvann kan lett føre til t otalhavari. Effektive propulsjons- og styresystemer er nødvendig for å utføre raske og sikre redningsoperasjoner. NTNU og MARINTEK har gjennom flere studier, prosjekter, diplomer/mastergrads-arbeider samt FoU-prosjekter en solid basis for å bidra til å ø ke industriens konkurranseevne og til å bli ledende internasjonalt.

Aktivitet:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet