Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Proteinutnyttelse i marine fiskelarver; studier av spesifikk proteinfordøyelighet i marine larver med tanke på utvikling av et formulert fôr

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektnummer:

163520

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2004 - 2006

Organisasjon:

Geografi:

Fiskelarver har et særlig stort behov for aminosyrer på grunn av sitt store vekstpotensiale og bruken av aminosyrer som energisubstrat. Det finnes imidlertid lite tilgjengelig kunnskap om den spesifikke fordøyelighet av ulike proteinkilder i marine fiskel arver. Dårlig utnyttelse av vekstpotensialet til fiskelarver fôret på formulerte fôr kan derfor være et resultat av dårlig fordøyelighet av diettproteinene som anvendes. Fordøyelighet av proteiner varierer som funksjon av proteinenes struktur og form. Det kan derfor finnes bestemte kriterier for fordøyelighet av proteiner i marine fiskelarver. Løselighet kan være et slikt kriterium. Proteiners fordøyelighet kan påvirkes av eventuell prosessering og hvilke fôr-formuleringsteknikker som benyttes. Spesifikk kunnskap om fordøyelighet av proteinkilder, proteinpreparater og formulerte fôr i typiske marine fiskelarver aktuell for oppdrett er ettertraktet. Og i den grad økt kunnskap på dette området vil gi mer effektive formulerte fôr med tanke på fordøyelighet o g tilgjengelighet av aminosyrer, vil dette videre kunne bidra til raskere vekst i larvefasen og eliminering av behovet for levende fôr med dertil reduserte produksjonskostnader. Arbeidet gjennomføres på tre nivåer 1. Proteinkilders spesifikke fordøyeligh et i larver fra torsk og kveite 2. Effekt av prosessering på fordøyelighet av protein i larver fra torsk og kveite 3. Effekt av fôr-formuleringsteknikk på proteinfordøyelighet og lekkasje.

Budsjettformål:

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet