Tilbake til søkeresultatene

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Mobilitet - Marie Curie - prosjektetablering

Tildelt: kr 99 999

Prosjektnummer:

163597

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2004 - 2004

Organisasjon:

Budsjettformål:

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet