Tilbake til søkeresultatene

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Alternative brukergrensesnitt for helserelaterte tjenester på mobile terminaler - synshemmede med sykdommen diabetes som kasus

Tildelt: kr 0,20 mill.

Telenor FoU og Nasjonalt senter for telemedisin (NST) foreslår et forprosjekt som bygger videre på institusjonenes prosjekter inn mot temaet ”universelt design” for digitale løsninger. Grafiske brukergrensesnitt er dominerende innen IKT løsninger i dag og virker funksjonshemmende for mange fordi de ensidig baseres på synssansen. Det er svært mange svaksynte i Norge i dag, og mange av disse har sykdommen diabetes i tillegg. ”Diabetesretinopati” er en av komplikasjonene av sykdommen diabetes og den vanligste årsaken til synssvekkelse hos voksne i arbeidsfør alder. Belastningene for enkeltmennesket og kostnadene for samfunnet er enorme. Anvendelse av alternative grensesnitt for mennesker med diabetes vil bli vurdert som en modell som kan benyttes av andre grupper med lignende behov for informasjon og monitorering. NST har i flere prosjekter utviklet mobile og stasjonære prototyper for å gjøre hverdagen bedre for mennesker med diabetes. Telenor FoU har gjennom flere prosjekter utviklet IKT-løsninger for mobile terminaler som muliggjør dynamisk og fleksibel tilpasning til individuelle preferanser og ulike parametere i omgivelsene (kontekstsensitivitet). Vi vil i dette forprosjektet foreslå å kombinere begge institusjonenes kompetanse og erfaringer for å vurdere konkrete applikasjoner som kan benyttes av målgruppen og andre med lignende behov.

Budsjettformål:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet