Tilbake til søkeresultatene

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Nye metoder for bekjempelse av kålflue

Tildelt: kr 6,5 mill.

Norske kålvekstprodusenter står snart uten sine tradisjonelle og mest effektive bekjempingsmidler mot kålfluene, de mest alvorlige skadegjørerne i norsk grønnsakproduksjon. Dagens bekjempelse er basert på bruk av flere ulike fosformidler der samtlige blir ulovlige etter 2004 eller 2005. Mangel på alternativer er en direkte trussel mot fortsatt norsk kålvekstproduksjon på dagens nivå. Det omsøkte prosjekt skal i første omgang utrede og utprøve alternative midler og tiltak for å avhjelpe den akutte situas jonen som oppstår fra neste år. Det skal i tillegg utvikles og utprøves strategier for en langsiktig og bærekraftig kålfluebekjempelse.

Budsjettformål:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet