Tilbake til søkeresultatene

GLOBFISK-Global fisk

PasGear- A data base package for experimental or artisanal fisheries data from passive gears

Tildelt: kr 0,14 mill.

Programmet PasGear ble utviklet i perioden 1993 - 1999. Det er et dedikert program spesialtilpasset de forskjellige typer av fiskeridata som typisk innsamles ved forsknings- og forvaltningsinstitusjoner i mange land, spesielt ferskvannsfiskerier i utvikli ngsland. PasGeaar-programmet ble utviklet for MS DOS, og selv om det fremdeles kan benyttes under Windows-plattformen, er det kun et spørsmål om tid før DOS ikke lenger støttes av Windows operativsystemene. Dessuten kommer det etterhevert til nye generasj oner av brukere som ikke kan DOS. På bakgrunn av den store brukerflaten har det derfor lenge vært et ønske om å få programmet oppdatert og optimalisert for Windows. Programmet PasGear skal nå oppdateres for Windows. Samtidig benyttes anledningen til å u tvide programmets fleksibilitet og interface med andre verktøy som Excel og FiSAT(Fisheries Stock Assessment Tools utviklet av ICLARM og FAO).

Budsjettformål:

GLOBFISK-Global fisk

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet