Tilbake til søkeresultatene

YFF-Yngre, fremragende forskere

Toppforskningsprogrammets prosjekt ledet av Fari Saatcioglu

Tildelt: kr 4,2 mill.

Budsjettformål:

YFF-Yngre, fremragende forskere

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet