Tilbake til søkeresultatene

YFF-Yngre, fremragende forskere

Toppforskningsprogrammets prosjekt ledet av Helga Refsum

Tildelt: kr 0,81 mill.

Budsjettformål:

YFF-Yngre, fremragende forskere

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet