Tilbake til søkeresultatene

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Andres Jaigma, EE04, Nabo 04.05

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

165466

Prosjektperiode:

2004 - 2005

Organisasjon:

Samarbeidsland:

Budsjettformål:

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet