Tilbake til søkeresultatene

TU-Tungt utstyr

Oppgradering av EM ved Universitetet i Tromsø

Tildelt: kr 3,5 mill.

Det har i flere år vært ytret ønske om anskaffelse av en ny fryse-ultramikrotom samt nytt digitalt billedhåndterings-utstyr. Nylig har det også fremkommet et uttalt ønske fra flere ved fakultetet om anskaffelse av en såkalt high pressure freezing enhet. S istnevnte apparatur representerer det ultimate innen preparerings-metodikk for bevaring av ultrastrukturen i celler og vev. Både den tradisjonelle fikserings-innstøpnings-metoden, samt den mer moderne kryo-metoden er utsatt for preparerings-artefacter. De tte er endinger i utseende som skyldes preparerings-prosessen. Kanskje det viktigste fremskrittet innen EM-metodologi de siste årene, er utviklingen av high pressure freezing preparering. Dette er en fikserings-fri preparering, der man benytter seg av et apparat som dypfryser levende celler og vev i løpet av brøkdelen av et sekund. På denne måten unngås krystall-dannelse av vann, som er den viktigste årsaken til at celler blir ødelagt ved ordinære fryse-metoder. Ved den nye high pressure-fryse-metoden kan celler og biopsier fryses så raskt at krystalldannelse unngås, med det resultat at artefact-genereringen blir helt minimal. Det vil være mange aktive forskningsgrupper ved fakultetet og ved UiTø forøvrig som kan dra nytte av high pressure freezing som pr eparering til EM. High pressure freezing-teknikken for EM er et typisk eksempel på metode-broer mellom moderne molekylær-biologi og elektron-mikroskopi. Ved vårt fakultet i Tromsø vil vi kunne dra stor nytte av high pressure freezing-apparatet fordi vi al lerede har en vel fungerende EM-enhet med kunnskapsrikt og motivert personale i kombinasjon med at vi har mange forskere innen biomedisin som forstår verdien av å supplere molekylærbiologiske strategier med bruk av ultrastruktur-studier. Vi tror at flere gode forskningsprosjekter som drives ved fakultetet vil kunne løftes ytterligere ved anskaffelse av et flash-fryse-utstyr til EM-enheten.

Budsjettformål:

TU-Tungt utstyr

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet