Tilbake til søkeresultatene

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Elina Hemminki, FI04, Nabo 04-05

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektnummer:

165889

Prosjektperiode:

2004 - 2005

Organisasjon:

Samarbeidsland:

Budsjettformål:

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet