Tilbake til søkeresultatene

TU-Tungt utstyr

600 MHz NMR instrument

Tildelt: kr 10,8 mill.

NMR instrumentet skal være dedikert til strukturanalyse av biologiske makromolekyler og benyttes av forskningsmiljøene i Oslo regionen, inklusiv NLH-Ås. Hovedsamarbeidspartnere er UiO, NVH og NLH. Instrumentet vil bli satt opp med muligheter for 1-4 dimen sjonale studier av biologiske makromolekyler i løsning.

Budsjettformål:

TU-Tungt utstyr

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet