Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den 4. nordisk forskerkonferansen om autisme, Norge 14.04 - 16.04.2005

Tildelt: kr 69 999

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

166275

Prosjektperiode:

2005 - 2005

Geografi:

Den 4. nordiske forskerkonferansen om autisme i Oslo 14. - 16. april 2005 Autismeenheten ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo er den faglige koordinerende enheten for Nasjonalt kompetansenettverk for autisme i Norge. Autismeenheten, r epresentert med sine ansatte, deltar i et nordisk forskernettverk som tidligere har arrangert konferanse i Växjö i Sverige i 1999, i Oulu i Finland i 2001 og sist i København i Danmark i 2003. Norge har fått ansvar for å arrangere den fjerde nordiske fors kerkonferansen om autisme. Konferansen vil bli arrangert i Oslo 14. - 16. april 2005 på Holmenkollen Park Hotell. Konferansens hovedmålsetting er å bidra til økt samarbeid mellom nordiske forskere på autisme. Alle deltakerne må presentere planlagte, igan gsatte eller avsluttede prosjekter, slik at konferansen kun får reelle forskere som deltakere. Et slikt utvalg av deltakere og en begrensning i antall vil gi større mulighet til å knytte kontakter samt diskusjon og refleksjon. Det er lagt opp til workshop s hver dag slik at deltakerne får mulighet til å presentere sine prosjekter og få innspill, kommentarer og dikusjon. Begrunnelsen for disse kravene er målet om at konferansen skal bidra til å heve kvaliteten på forskningen i Norden og at de nordiske forsk erne kan gi hverandre støtte og feedback. Videre er det invitert en internasjonal annerkjent forsker til hver av dagene, professor Christopher Gillberg, Gøteborg Universitet, Digby Tantam, University of Sheffield og Patricia Howlin, St. George's Hospital , London. De har bekreftet at de kommer og at de i tillegg til sine hovedforedrag, vil delta som ressurspersoner i workshops. Tre nordiske forskere vil også bli spesielt inviterte til å gi en presentasjon på hver av dagene. Målet med dette er å gi en ane rkjennelse til noen utvalgte nordiske forskere som en inspirasjon til sentrale nordiske forskermiljøer på autismefeltet.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet