Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Leige av lausøyre -- Study Group on a European Civil Code

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektnummer:

166540

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2005 - 2008

Geografi:

Prosjektet går ut på deltaking i og leiing av ei arbeidsgruppe knytt til det europeiske samarbeidsprosjektet Study Group on a European Civil Code. Arbeidsgruppa skal laga ei framstilling av dei viktegaste reglane i dei europeiske landa om leige av lausøyr e. I forma er det tale om eit utkast til ei felles europeisk sivillovbok med kommentarar; reelt er det tale om eit forskingsprosjekt innafor samanliknande rettsvitskap. Kåre Lilleholt leiar no arbeidsgruppa. Tilknytt arbeidsgruppa er det aktive deltakara r frå 8 europeiske universitet. Deltakarane utfører arbeidet som ledd i si ordinære forskingsverksemd. Søknaden her gjeld midlar til ein forskar som kan assistera Kåre Lilleholt i arbeidet og midlar til nødvendig møteverksemt i arbeidsgruppa. Planen er å ha eit utkast om leige av lausøyre ferdig hausten 2005. Utkaste blir deretter drøfta av ein koordineringskomité under leiing av professor Christian von Bar, Osnabrück Universität, om nødvendig i fleire omgangar. Meininga er så at dette blir en del av sam leverket European Civil Code.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet