Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

European Group for Organizational Studies (EGOS) konferanse i Bergen 2006

Tildelt: kr 0,40 mill.

European Group for Organization Studies (EGOS) har vedtatt at den årlige konferansen skal arrangeres i Bergen 6-8 juli 2006. Dette er den sentrale konferansen for organisasjonsforskning i Europa, med 700-1000 deltakere. Invitasjonen til å holde konferanse n i 2006 er en tillitserklæring og en mulighet for organisasjonsforskningen i Norge. Internasjonalisering uten nasjonale nettverk vil gi ytterligere fragmentering av fagmiljøer som i liten grad forholder seg til hverandre. I kombinasjon vil imidlertid NEO N og EGOS 2006 gi store muligheter for organisasjonsforskermiljøet i Norge, ikke minst gjennom eksponering og samarbeid mellom representanter for norske og internasjonale miljøer som dette medfører. Samlet sett er således både NEON og EGOS virkemidler for å heve kvaliteten på norsk organisasjonsforskning og bidra til samhandling og ideutveksling mellom forskermiljøer.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet