Tilbake til søkeresultatene

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Stig Örjan Ohlsson, EE11, Nabo 04-05

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

167620

Prosjektperiode:

2004 - 2005

Organisasjon:

Samarbeidsland:

Budsjettformål:

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet