Tilbake til søkeresultatene

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Research and development programme for the use of narrow band with cold lights in aquaculture and the effects from egg to fillet

Tildelt: kr 99 999

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

167730

Prosjektperiode:

2004 - 2006

Geografi:

Fagområder:

Budsjettformål:

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet