Tilbake til søkeresultatene

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Askeland, Bjarte, Ruhr jus kat 3 04

Tildelt: kr 20 000

Prosjektnummer:

167732

Prosjektperiode:

2004 - 2004

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Samarbeidsland:

Budsjettformål:

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet