Tilbake til søkeresultatene

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Lavenergiprodukter med utgangspunkt i forbrukerpreferanser

Tildelt: kr 3,8 mill.

Trender i det norske markedet tilsier at en stadig større andel av befolkningen vil etterspørre lavenergiprodukter. Å utnytte melkeråstoffet til produkter som forbrukerne etterspør er et overordnet mål for TINE. TINE ønsker derfor å sette større fokus på produkter med lavt fettinnhold og lavt sukkerinnhold. Metodeutviklingen i dette prosjektet er knyttet opp mot produksjon av ost og yoghurt, men målsetningen er at opparbeidet kompetanse også skal benyttes på andre produkter som smaksatt melk med lavt su kkerinnhold og magrere varianter av smør. Sammenlignet med markedene ellers i Skandinavia er markedspotensialet i Norge høyt på lavenergiprodukter. Utfordringen er å lage innovative lavenergiprodukter som blir foretrukket av forbrukerne. I dette prosjekt et vil det bli utviklet arbeidsmodeller for produktutvikling hvor en integrerer informasjon om forbrukernes smaksopplevelser i den teknologiske utvikling. Med utgangspunkt i forbrukerne skal faktorer som har betydning for kvaliteten på lavenergiprodukter av melk kartlegges. Videre skal det dokumenteres hvordan disse kritiske faktorene skal styres for at produktene skal bli foretrukket av forbrukerne. Hovedutfordringen med produkter med lavt fettinnhold er å bedre kvaliteten på disse produktene med hensyn på smak og konsistens. For produkter med mindre sukker vil utfordringen ligge i å oppnå god smak med mindre bruk av sukker. Utvikling og bruk av multivariate analysemodeller vil gjøre det mulig å definere segmenter i markedet for å kunne skreddersy produk tene i forhold til ulike forbrukergruppers forventninger og smaksopplevelser.

Budsjettformål:

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet