Tilbake til søkeresultatene

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Beskytter melkeprodukter mot metabolsk syndrom?

Tildelt: kr 0,67 mill.

Budsjettformål:

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon