Tilbake til søkeresultatene

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Nyskaping pelagiske tråldører

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

168061

Prosjektperiode:

2005 - 2006

Geografi:

Budsjettformål:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet