Tilbake til søkeresultatene

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Brukererfaring med fulltekst DAISY-bøker

Tildelt: kr 1,4 mill.

DAISY-formatet ble opprinnelig laget for synshemmede og andre med ulike lese-handicap. DAISY ser ut til å få en langt bredere målgruppe, og det er sannsynlig at DAISY blir standarden for kommersielle lydbøker og multimedia-bøker. Fulltekst DAISY-bøker har et stort potensiale, og kan i prinsippet leses/spilles av uansett funksjonshemning eller ikke. Bøkene kan produseres på mange måter, og det er viktig å ta høyde for ulike forutsetninger og behov. Bruk av kunstig tale er spesielt interessant, siden denne teknologien vil kunne redusere produksjonskostnader og dermed gjøre det mulig å øke tilbudet til målgruppen. Bruk av kunstig tale medfører imidlertid også store utfordringer, og resultatene i dette prosjektet vil være nyttige for å sikre at kvaliteten på slikt materiell samsvarer med brukernes behov. Videre vil prosjektet fokusere på avspillingsverktøy og mulige tilpasninger, noe som vil gi helt nye brukergrupper tilgang til DAISY. Prosjektets hovedmål er: "Utvikle metoder og standarder for produksjon av DAISY fulltekst bøker, og utarbeide retningslinjer for når ulike løsninger kan benyttes." Effektiv produksjon av fulltekst DAISY-bøker, både innleste og generert vha. kunstig tale er helt nytt. Det eksisterer derfor ikke brukerundersøkelser av produsert materiell. Det finnes riktignok noen få eksempler på at DAISY-materiell er testet, men da i liten skala og begrenset til en spesifikk brukergruppe. Siden fulltekst bøker har vært svært ressurskrevende å utvikle, har vi liten erfaring med bruksområder, br ukere med ulike forutsetninger og behov og aktuelle avspillingsverktøy. Prosjektet vil gi ny kunnskap om blant annet: · Hvilke brukere som har nytte av fulltekst DAISY bøker? · Hvordan fungerer aktuelle avspillingsverktøy, og hvordan bør disse verktøyene utvikles/tilpasses for å kunne brukes av alle? · Hvilken kvalitet trengs for ulik informasjon? Når kan det eksempelvis være akseptabelt å benytte kunstig tale? · Hvordan bør materiell merkes: pedagogisk

Budsjettformål:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk