Tilbake til søkeresultatene

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NY GRIPERTEKNOLOGI FOR EFFEKTIVISERING AV HANDTERING OG PAKKING I NÆRINGSMIDDELINDUSTRI

Tildelt: kr 2,8 mill.

Sentral utfordring i prosjektet er å utvikle ny griperteknologi for ikke stive objekter som fiskefilet og kjøttstykker/skinker/steiker. Denne typen griperteknologi mangler i stor grad i dag. Ved SINTEF er det utvklet et par lovende prinsipper av gripermet oder for ikke stive objekter, 2 av ideene er søkt patentbeskyttet. Med dette som basis ønsker partene i prosjektet å utvikle skreddersydde griperløsninger for 2 fiskeforedlingsbedrifter og 1 kjøttforedlingsbedrift. Når griperløsningene er utviklet, bygge t og testet, skal det utvikles handteringsløsninger basert på robotteknikk og vision for automatisert handtering av myke filetprodukter og skinker/steiker. Relevante industrielle krav skal analyseres og legges til grunn for utviklingen. Det skal også ut vikles et klassifiseringssystem for ulike griperløsninger som kan være aktuelle i næringsmiddelindustrien for å vise deres egnethet for industrielle oppgaver og behov. I prosjektet inngår kompetansefremmende tiltak i industribedriftene slik at disse i st ørre grad enn nå vil være i stand til å ta i bruk denne typen teknologi. Resultatspredning vil foregå mot slutten av prosjektet.

Budsjettformål:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet