Tilbake til søkeresultatene

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

AKTA - Anropsbaserte kollektivtrafikktjenester for alle

Tildelt: kr 3,3 mill.

Flere har vel stått på bussholdeplassen og lurt på når bussen kommer, eller om den allerede har kjørt forbi. Sanntidsinformasjon via skjermer på holdeplass og evt. meldinger på mobiltelefonen kan svare på hvor lenge det til bussen kommer. Men hva med blin de og svaksynte, hvordan skal disse få tak i denne informasjonen, og hvordan skal de klare å stanse riktig buss på holdeplassen? Prosjektets hovedmål er å utvikle en interaktiv sanntids informasjonstjeneste basert på kravene til universell utforming. Pr osjektet inneholder to demonstratorer. Demonstrator 1: Bestillingsstyrt sanntids informasjonstjeneste Tjenesten skal bygge på en eksisterende sanntids informasjonstjeneste på timesekspressen i Møre og Romsdal. Bestillingsmedier er mobiltelefon, PDA og PC . Disse kommuniserer med informasjonssystemet. I trafikken gis informasjonen via mobiltelefon, PDA og skjerm på holdeplass. Utfordringen i demonstratoren er utvikling av en god informasjonstjeneste for synshemmede basert på kravene til universell utformin g. Det er planlagt en løsning med dialog mellom bruker og system. Denne dialogen vil bl.a. innebære at man via PC eller mobiltelefon/PDA varsler om at en ønsker å ta buss på et gitt tidspunkt fra en gitt holdeplass og evt. til gitt holdeplass. Brukeren ka n legge inn ønsker om å få påminnelse x min før avgang, assistanse ved påstigning etc. Dersom den reisende har lagt inn behov for assistanse, sendes en melding til sjåfør noen minutter før ankomst til angitt holdeplass. Bruker kan få beskjed når bussen an kommer påstignings- og avstigningsholdeplass. Demonstrator 2: Bestillingstransport Denne demonstratoren er rettet mot utnyttelse av den tilgjengelige informasjonsinfrastrukturen til bestillingstransport. Med bestillingstransport menes transporttilbud hvo r bussen ikke går i faste ruter. Flere løsninger kan tenkes, fra en fri rutedannelse som vi kjenner fra taxi til et rutebasert tilbud, men hvor bussen gjør mindre avvik fra grunnruten for å plukke opp passasjerer. Et godt sanntids informasjonssystem vil s tyrke dette tjenestetilbudet og vil kunne bidra til økt bruk av kollektivtrafikken. Tilbudet vil spesielt være nyttig for bevegelseshemmede, men også nyttig for synshemmede og andre grupper som dermed vil få et tilnærmet dør-til-dør tilbud. Eksempler på a ktuell demonstrator: - Drosje til Timekspress - Syketransport - taximating (dør-til-dør-transport). Kjørekontoret-busselskap: bedre samkjøring, bedre kommunikasjon. Samfunnsmessige besparelser. Helseforetak kan være villige til å være med på et spleisela g fordi kostnadene til reise i dag er for dyr. - Utvikle funksjonalitet i demonstrator 1 videre - "Tag" som den enkelte har med seg på bussen. I systemet ligger en bestilling på fra/til holdeplass. Systemet gjenkjenner passasjer med tag og kan varsle om s anntid.

Budsjettformål:

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet