Tilbake til søkeresultatene

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Gevinstanalyse av e-læring

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

168207

Prosjektperiode:

2005 - 2006

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Prosjektet tar sikte på utvikle mer effektive rammeverk og metoder som kan bidra til at virksomheter kan høste gevinster av sine investeringer i e-læringsløsninger. Det investeres i dag betydelige ressurser i "e-læring", men ofte uten at effektene for vir ksomhetene blir synliggjort og dokumentert. Dessuten blir sjelden potensielle gevinster realisert i virksomhetene. En vesentlig årsak til disse manglene er svakheter ved de eksisterende rammeverk for evaluering av e-læring i organisasjoner. Blant annet ha r EU-kommisjonen påpekt dette som en sentral utfordring for e-læringsmarkedet i Europa. Den sentrale FoU-utfordringen i dette prosjektet er å utvikle og prøve ut forbedrede rammeverk og metoder for evaluering av e-læring hvor det fokuseres i større grad på nytteffekter i forhold til virksomhetens mål og økonomiske,organisatoriske og kompetansemessige nyttegevinster for virksomheten som helhet. FoU-arbeidet skjer i tett samarbeid mellom leverandørbedrift, brukervirksomheter og FoU-virksomheter. Det pla nlegges systematiske studier av de deltakende virksomhetenes e-læringsaktiviteter. Det skal utarbeides praktiske verktøykasse for leverandører og bedrifer på grunnlag av FOU-aktivitetene. Prosjektet vil legge grunnlag for utvikling av nye tjenester/konsep ter som bransjen og brukere kan gå ut i markedet med.

Budsjettformål:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk