Tilbake til søkeresultatene

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Fjerning av pinnebein i pre-rigor oppdrettsfisk

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektnummer:

168402

Prosjektperiode:

2005 - 2007

Geografi:

Samarbeidsland:

Dette prosjektet skal etableres som del av TELOP, teknologiutvikling for mer lønnsom foredling av oppdrettsfisk. Prosjektets ansvarlig er Trio og ønsker med dette prosjektet å videreføre resultatene i prosjektene "Beinplukking prerigor" og "Utskjæring av tykkfiskbein og sammenliming av filetene pre-rigor". Sammenliknet med andre land har Norge en kostnadsulempe i forhold til det høye lønnsnivået. I en næring som fiskeri og havbruk hvor en stor del av arbeidsoperasjonene i dag er manuelle og krever stor bemanning for å opprettholde kapasiteteten, vil lønnskostnadene være en stor ulempe. Dette fører til at flere større aktører eksportert fisk av liten foredlingsgrad eller etablerer aktivitet for foredling utenlands. En av de største utfordingene innenfor effektiv foredling av norsk oppdrettsfisk er å få fjernet beina i pre-rigor filet. Dette er en forutsetning for å fremskaffe superferske foredlede produkter til markedene. Trio har kommet opp med en idé som vil kunne løse denne utfordringen. Ideen er pat entsøkt og vil være en revolusjon i forhold til automatisert beinfjerning pre-rigor. En fjerning av bein prerigor vil bety at større del av foredlingen kan foregå i Norge og dette vil igjen føre til større utnyttelse av restråstoff og gir mulighet til å u tvikle flere produkter og ved det ta markedsmakten tilbake. Prosjektets hovedmål er å utvikle teknologi som fjerner bein pre-rigor mer effektivt enn dagens system gjør med fisk som er modnet. Trio skal søke å utvikle denne metoden sammen med andre delope rasjoner for å oppnå full automatisering av hele beinfjerningen av superfersk filet. Dette vil bety en betydelig kostnadreduksjon i forhold til å bruke operatører til denne oppgaven. Rent konkret vil det bli utviklet en prototyp som er manuell eller halv automatisk og som skal utvikles til et ferdig produkt. I neste omgang vil målet være å utvikle et helautomatisk system for total fjerning av bein pre-rigor.

Budsjettformål:

VM-Vareproduksjon og materialforedling