Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Smierru – en dokumentarfilm om verdde-relasjoner og utmarksbruk. Søknad om støtte til presentasjon, oversetting og nettstedsutvikling

Tildelt: kr 0,24 mill.

Som et av fem delprosjekter under samarbeidsprosjektet ”Miljø, kultur og kunnskap. Bruk og forvaltning av kulturmiljø og naturressurser i samiske områder”, initiert av Nordisk Samisk Institutt, er en dokumentarfilm under produksjon og vil stå ferdigstilt ved utgangen av året. Film- og forskningsprosjektet er blitt gjennomført i et samarbeid mellom Beate Mortensen Nesheim, antropolog (med hovedfag i Visuelle kulturstudier ved Universitetet i Tromsø) og Svanhild Andersen, stipendiat i antropologi ved Univ ersitetet i Tromsø. Prosjektets arbeidstittel har vært "Dokumentarfilm om utmarksbruk og verdderelasjoner; formidling og kunnskapsproduksjon ved hjelp av film". Filmen er nå gitt navnet "Smierru", og handler om fortidige og nåtidige relasjoner mellom re indriftsutøvere og fastboende samer ved Porsangerfjorden, med et spesielt fokus på deres respektive utmarksbruk. Filmen egner seg godt til formidling til både et allment og et mer spesialisert publikum, og forskerne/filmskaperne ønsker å utnytte dette b redspektrete potensialet gjennom presentasjoner av filmen både til eksempelvis bygdelag og på festivaler i inn- og utland. Det er også ønskelig å utvide en eksisterende nettside for å utvikle formidlingsdelen av prosjektet ytterligere.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet