Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Utvikling av morgendagens Permantent Magnet maskiner for energiproduksjon og bruk

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektnummer:

168510

Prosjektperiode:

2005 - 2009

Med utgangspunkt i dagens konvensjonelle elmaskin-teknologi skal man gjennom 2 trinn komme frem til morgendagens generator for optimal produksjon av energi, og motor for effektiv bruk av energi. Den generelle utviklingen i verden er preget av at man søk er enda mer effektive maskiner (lavere strømforbruk) større effekttetthet (lavere volum og vekt) og kraftigere (høyere moment). Man har i dag optimalisert og utnyttet det som ligger i tilgjengelige kommersielle løsninger, og man må over på neste generasjo ns materialer og løsninger for å komme videre. Trinn 1 er å gå fra konvensjonell radiell løsning til aksiell optimalisert løsning. Denne vil gi reduksjon av vekt og volum i størrelsesorden 20-25%. I Trinn 2, som er hoveddelen av prosjektet, vil man fo rske på anvendelsen av nyere teknikker for elektriske maskiner; jernløshet, kompositt, varmetransport, ledere etc, for å komme frem til en generator/motor med signifikant forbedrede egenskaper og en vekt og volumreduksjon opp mot 80 %. En realisering av s like produktforbedringer vil åpne for helt nye konseptkostnader innenfor vind-industrien, og for helt nye muligheter innenfor motor-industrien. Prosjektets viktigste utviklingselementer finnes i: - Magnetisk konstruksjon - Elektrisk viklingsutforming - Utforming av krafelektronisk kraftforsyning til flerviklingsmaskiner - Kjøletekniske forhold - Nyere materialteknologi - Integrasjon/sammenstilling av maskindeler

Aktivitet:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer