Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

NASJONAL FAGKONFERANSE I BEDRIFTSØKONOMISKE EMNER (FIBE) 2005 PÅ NHH 6. og 7. JANUAR.

Tildelt: kr 49 999

Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE) ble startet som et av elementene i RSFs (Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning) stimuleringstiltak for bedriftsøkonomi. Søknaden gjelder støtte til gjennomføring av FIBE-konferansen 2005, den 22de i re kken. Konferansen er viktig for å skape og opprettholde nettverk mellom forskere i bedriftsøkonomi fra ulike undervisningssteder. Behovet for dette er ytterligere styrket i forbindelse med utbygging av Norgesnettet for økonomisk-administrative fag der NH H er tillagt et hovedansvar. Konferansen er sterkt anbefalt av Forskerutdanningen i Bedriftsøkonomi og har over år etablert seg som det mest sentrale møtestedet for ulike nasjonale fagmiljøer. (Ref. rapport nr 6, RSF-NAVF, 1990). FIBE 2005 arrangeres på NHH 6. og 7. januar. Plenumssesjonene vil sette fokus på samspillet mellom forskning og næringsliv. For å belyse temaet har vi bl.a. invitert Inge Jan Henjesand (Konserndirektør BI), Knut Haanæs (Direktør NFR), Martin Gjelsvik (Forskningssjef RF), T om Colbjørnsen (Professor NHH) og Robert Pettersen (Rådgiver Telenor). Med dette panelet har vi representanter fra handelshøyskolene, regionale forskningsmiljø, næringslivet og en viktig finansieringskilde til å diskutere den bedriftsøkonomiske forskning ens relevans, formidling og finansiering. Hva er de viktigste problemene i dag, og hva er mulighetene fremover? Under konferansen får vi også et foredrag (direkte via videokonferanse) av Professor Michael E. Porter (Harvard Business School), som kanskje er den forskeren innen bedriftsøkonomi som har påvirket praksis mest. Under konferansens faste post "mitt fag" vil Professor Ståle Einarsen (UiB) snakke om psykologi i organisasjoner. De parallelle sesjonene gir forskere mulighet til å presentere og f å diskutert forskningsarbeider innenfor hele spekteret av bedriftsøkonomiske emner. Fyldig informasjon om FIBE er for øvrig presentert på prosjektets eget nettsted: www.nhh.no/conferences/fibe

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet